میز اداری صندلی مدیریتی صندلی اداری تبلیغات کلیکی میز تلویزیون پاراگلایدر آگهی رایگان محسن چاوشی دانلود آهنگ جدید خرید اینترنتی وبلاگدهی گن لاغری عکس بازیگران

EL POLEN DE LAS ESPECIES ARGENTINAS DE TROPAEOLUM (TROPAEOLACEAE)

Silvina Garralla, Eva Bulacio

Resumen


En este trabajo se analizan las características polínicas de Tropaeolum argentinum, T. atrocapillare, T. capillare, T. incisum, T. meyeri, T. patagonicum, T. pentaphyllum, T. polyphyllum, T. porifolium, T. trialata, T. tuberosum subsp. silvestre, T. warmingianum subesp. warmingianum y T. willinkii con la finalidad de aportar datos para la delimitación de estas especies. Las observaciones, conteos y mediciones de los granos de polen se realizaron con microscopio óptico y microscopio electrónico de barrido. El estudio de los taxones pone de manifiesto que se trata de un género estenopalínico. Los granos son isopolares, bilaterales, radiosimétricos o bisimétricos, pequeños a medianos, con ámbito triangular a subcircular, ánguloaperturados, dicolporados, tricolporados o tetracolporados. La exina es tectada, perforada, con un retículo supratectal heterobrocado, angustimurado. Se discuten diferencias palinológicas entre los taxones y se brinda una clave palinológica para su diferenciación.

Texto completo: PDF


Instituto de Botánica Darwinion, Labardén 200, CC. 22, B1642HYD San Isidro, Buenos Aires, Argentina.

Museo Botánico de Córdoba, CC. 495, 5000 Córdoba, Argentina.