میز اداری صندلی مدیریتی تبلیغات کلیکی پاراگلایدر خرید اینترنتی وبلاگدهی گن لاغری عکس بازیگران عکس بازیگران

Vol 6, No 2 (2018)

Efectivamente publicado el 31 de diciembre de 2018.

Tabla de contenidos

Ecología y fitogeografía

Relevamiento florístico de helechos y licofitas asociados a remanentes de bosques semi-deciduos en el sur de Brasil PDF
Carlos R. Lehn, Marcelo D. Arana, Marcelo L. Bueno, Edmilson Bianchini 133-143

Sistemática y taxonomía de Algas y Hongos

Nuevos registros de Micropeltidaceae (Ascomycota) en Podocarpus parlatorei (Podocarpaceae) en las Yungas, Argentina PDF
María C. F. Gallo, Andrea I. Romero, Myriam del V. Catania 144-150
Diversidad fúngica en Argentina, análisis bibliométrico de los aportes realizados y su relación con el Convenio de Diversidad Biológica PDF
Susana Pereira, Diego Higer, Cecilia Carmarán 151-163

Sistemática y taxonomía de Plantas

Novedades taxonómicas y sinopsis del género Digitaria (Poaceae, Panicoideae, Paniceae) en Puerto Rico e Islas Vírgenes PDF
Andrea S. Vega, Zulma E. Rúgolo de Agrasar, Franklin S. Axelrod 164-178

Notas florísticas y nomenclaturales

Nuevas adiciones a la flora introducida de Chile PDF
Joel Calvo, Andrés Moreira-Muñoz 179-185
Dos nuevas combinaciones en Pentacalia (Asteraceae, Senecioneae) del Perú PDF
Arturo Granda Paucar, Joel Calvo 186-190
Nuevo registro de Blechnum (Blechnaceae) para la flora del noroeste argentino PDF
Adrian M. Jarsun, Cristina J. Chambi, Olga G. Martínez 191-195


Instituto de Botánica Darwinion, Labardén 200, CC. 22, B1642HYD San Isidro, Buenos Aires, Argentina.

Museo Botánico de Córdoba, CC. 495, 5000 Córdoba, Argentina.