مبل راحتی صندلی مدیریتی صندلی اداری میز اداری وبلاگدهی گن لاغری بازی اندروید تبلیغات کلیکی آموزش زبان انگلیسی پاراگلایدر مارکت اندروید تور آهنگ محسن چاوشی مسیح و آرش پروتز سینه پروتز باسن پروتز لب میز تلویزیون

Vol 6, No 1 (2018)

Efectivamente publicado el 31 de julio de 2018.

Tabla de contenidos

Ecología y fitogeografía

La pendiente no influye en la comunidad del sotobosque del Bosque Atlántico Montano de Brasil PDF
Bianca Kalinowski Canestraro, Rodrigo de Andrade Kersten 5-23
Diversidad y distribución del género Salpichroa (Solanaceae), con énfasis en los Andes peruanos PDF
Paúl Henry Gonzáles Arce, Ana Valentina Basso, Tiina Elina Särkinen, Segundo Leiva González, Asunción Alipio Cano Echeverría, Gloria Estela Barboza 24-34

Palinología

Dispersión y deposición de polen en un agrosistema de la Provincia de Buenos Aires, Argentina PDF
Nora Madanes, Celina A. Fernández 35-46

Sistemática y taxonomía de Algas y Hongos

Ostreichnion (Dothideomycetes, Ascomycota) en los bosques andino patagónicos (Argentina) PDF
Romina Magalí Sánchez, Cecilia Cristina Carmarán, María Virginia Bianchinotti 47-57
Nuevas especies, nueva combinación y notas sobre Clitocella y Rhodocybe (Entolomataceae) del estado de Paraná, Brasil PDF
Alexandre Gonçalves dos Santos Silva-Filho, Márcia de Araújo Teixeira-Silva, Vagner G. Cortez 58-67
Las especies de Annulohypoxylon (Hypoxylaceae) de Argentina PDF
Esteban Benjamin Sir, Eric Kuhnert, Adriana I. Hladkil, Andrea I. Romero 68-83

Sistemática y taxonomía de Plantas

Vachellia y Parasenegalia (Leguminosae, Mimosoideae) de los Valles Calchaquíes de Salta, Argentina PDF
Mariela Fabbroni, Ana Maria Planchuelo, Peter Hamilton Raven 84-93

Notas florísticas y nomenclaturales

La afinidad genérica de Caiophora pulchella (Loasaceae, Loasoideae) PDF
Rafael Acuña Castillo, Maximilian Weigend 94-98
Primer registro de Epilobium hirsutum (Onagraceae) para la flora Argentina PDF
Adriel Ian Jocou, Ricardo Gandullo 99-107
Primer registro de Citharexylum solanaceum (Verbenaceae) para la flora Argentina PDF
Nataly O'Leary, Hector A. Keller 108-112
Amauropelta opposita (Thelypteridaceae), nueva cita para la flora Argentina PDF
Mónica Ponce, Christian A. Zanotti 113-119
Buddleja davidii (Scrophulariaceae), especie invasora nueva para la flora adventicia de la Argentina PDF
Javier Guido Puntieri, Estanislao Vignoles 120-125
Verbascum blattaria (Scrophulariaceae): primer registro para la República Argentina PDF
Rosa Lourdes Scaramuzzino, Vilma T. Manfreda, Marcelo L. Gandini 126-132

Miscelánea

Publicación del último tomo de la Flora de San Juan
 


Instituto de Botánica Darwinion, Labardén 200, CC. 22, B1642HYD San Isidro, Buenos Aires, Argentina.

Museo Botánico de Córdoba, CC. 495, 5000 Córdoba, Argentina.