مبل راحتی صندلی مدیریتی صندلی اداری میز اداری وبلاگدهی گن لاغری بازی اندروید تبلیغات کلیکی آموزش زبان انگلیسی پاراگلایدر مارکت اندروید تور آهنگ محسن چاوشی مسیح و آرش پروتز سینه پروتز باسن پروتز لب میز تلویزیون

Buscar

Buscar categorías

 

Fecha

 
Desde
Hasta

Términos de indexación

 

Consejos de búsqueda:
  • Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
  • Se ignoran las palabras comunes
  • Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
  • Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
  • Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
  • Para buscar una frase exacta, póngala entre paréntesis; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
  • Si quiere excluir una palabra póngale como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
  • Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"


Instituto de Botánica Darwinion, Labardén 200, CC. 22, B1642HYD San Isidro, Buenos Aires, Argentina.

Museo Botánico de Córdoba, CC. 495, 5000 Córdoba, Argentina.